Neuroscience & Marketing

28 jan Neuroscience & Marketing

Mindf*ck, een programma dat ik al sinds de eerste aflevering volg, is inmiddels met een nieuw seizoen begonnen. Middels neuroscience worden er verschillende trucs achterhaald, waardoor er regelmatig raakvlakken met marketing zijn. In deze blog zal ik de stappen, welke Victor Mids voor deze ‘truc’ gebruikt, vanuit een marketingperspectief uitleggen. 

Stap 1: Verzin een overeenkomst

In het fragment van MindF*ck valt te zien dat Victor vertrouwen wekt bij zijn slachtoffer door een overeenkomst te zien. Hij doet dit door te zeggen dat de naam van de proefpersoon hem bekend voorkomt.

In een marketingomgeving kan dit fenomeen op eenzelfde manier werken. Zo zal een consument meer vertrouwen hebben in een organisatie waar hij/zij iets in herkent. Een organisatie kan hierop in spelen door bijvoorbeeld het probleem van de consument te noemen en te erkennen. Een andere manier is het uitspreken van waarde waar de consument zich in herkent. Op deze wijze creëer je een band.

Stap 2: Geef iets gratis weg

Hierna geeft Victor zijn ‘slachtoffers’ een gratis sticker. Dit kost hem vrijwel niets, maar zorgt er wel voor dat zijn tegenspeler iets bij hem heeft goed te maken. Dit wordt ook wel ‘reciprocity’ of ‘give-to-get‘ genoemd. In de marketing zie je dit ook vaak. Je kunt het eerste deel van een boek bijvoorbeeld gratis inzien, waarna voor de andere hoofdstukken betaald zal moeten worden. Een ander voorbeeld is de gratis maand van Spotify. Na de gratis maand wordt het abonnement vaak niet opgezegd, vooral omdat het om een klein bedrag gaat.

Stap 3: Creëer schaarste

Victor geeft vervolgens aan nog maar een tweetal knikkers te hebben. Dit principe werkt hetzelfde als de schaarste welke booking.com bijvoorbeeld toepast. Zij laten zien dat er nog maar een beperkt aantal kamers beschikbaar zijn, waardoor consumenten eerder geneigd zijn snel tot aankoop over te gaan. Schaarste kan namelijk worden gezien als een teken van kwaliteit.

Stap 4: Dwing het maken van een keuze

Door het slachtoffer een keuze te laten maken, wordt de vraag of hij/zij überhaupt behoefte heeft aan het product ontweken. Dit komt in de traditionele marketing minder vaak voor, echter zie je online dat dit in sommige gevallen wel in een webshop aanwezig is. Bij het bestellen van een telefoon wordt in dat geval niet gevraagd óf er behoefte is aan een garantie, maar aan welke vorm van garantie.

Stap 5: Biedt garantie aan

Dit sluit ook direct aan bij het laatste punt dat Victor met zijn proef maakt. Om naast het geld dat hij voor de knikker krijgt nog wat extra te verdienen, biedt hij een garantie aan. Consumenten zijn in vele gevallen bereid een stukje onzekerheid weg te kopen. Dit werkt niet alleen zo in zijn proef, maar dit zie je bijvoorbeeld ook bij het afsluiten van verzekeringen. Bij het afsluiten van een verzekering moet de consument namelijk de afweging maken tussen een stukje onzekerheid en de kosten die hiertegenover staan. Neemt iemand bijvoorbeeld een laag eigen risico voor zijn autoverzekering, dan betaalt hij voor deze zekerheid een hogere premie.

Geen reactie's

Geef een reactie